เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169058700
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ก้าวไกล
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 298 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: LC: DS577 ธ224ฉ
 • Tags (หัวเรื่อง):
ตากสินมหาราช สมเด็จพระเจ้า 2277 - 2325--ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงธนบุรี 2310 - 2325
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012218 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0