ราชสกุลวงศ์

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789744175946
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 14
 • สำนักพิมพ์: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 296 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: LC: CS1259 ร221
 • Tags (หัวเรื่อง):
ราชสกุล - - ไทย - - กรุงรัตนโกสินทร์--ราชสกุล
ราชสกุลวงศ์

กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012219 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0