ไต้หวัน การประกันคุณภาพและงานจิตอาสา

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616726104
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 112 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WA540.JT2 น176ต
 • Tags (หัวเรื่อง):
ไต้หวัน - - การประกันสุขภาพ--สาธารณสุข - - ไต้หวัน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7008517 - ยืมได้
2 7008518 - ยืมได้
3 7008519 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0