ผลของโปรแกรมการสอน เรื่อง การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคมือเท้าปากต่อความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคมือเท้าปาก

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์
 • เมืองที่พิมพ์: นครสวรรค์
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: Res. Rep.WS20 ศ245ผ
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคมือเท้าปาก - - การป้องกันและควบคุม - - วิจัย
ผลของโปรแกรมการสอน เรื่อง การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคมือเท้าปากต่อความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคมือเท้าปาก

ศรีสุดา เอกลักคนารัตน์

ผู้แต่งร่วม

 • ศรีวัฒนา ปาน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002183 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0