หลวงตาวัดป่าบ้านตาด 3 รวมเรื่องเล่า สิ่งที่เห็น

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786117140051
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: แปลนพริ้นติ้ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 274 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: LC: BQ942 ห972
 • Tags (หัวเรื่อง):
พระมหาบัว ญาณสัมปันโน - - 2456
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012302 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0