อุปบัติ ณ โลกี Born to this world

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974753949
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ไซเบอร์พริ้นท์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 200 หน้า, 0 cm. (900 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: LC: DS578.32.T43 ท456
 • Tags (หัวเรื่อง):
สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปบัติ ณ โลกี Born to this world

นิติกร กรัยวิเชียร, และคนอื่นๆ, คณะผู้จัดทำ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7008544 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0