เดชะพระบารมีปกเกล้าฯ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616283010
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 252 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: LC: DS568 ก247ด
 • Tags (หัวเรื่อง):
ภูมิพลอดุลยเดช. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. 2470
เดชะพระบารมีปกเกล้าฯ

กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง, 2474-

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7008609 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0