30 วันตะลุย พิชิตข้อสอบการพยาบาล

 • สถานะ: (1/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974365447
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-11-15
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนท์ที พริ้นติ้ง
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 200 หน้า, 0 cm. (299 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WY18.5 ส825
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล - - คำถามและคำตอบ--การสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ - - พยาบาล
30 วันตะลุย พิชิตข้อสอบการพยาบาล

ทีมงาน Nurseup Thailand, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7008642 - ยืมได้
2 7008643 - ยืมได้
3 7008644 - ยืมได้
4 7008645 27 มี.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ชุติมดี แสงสว่าง
5 7008646 - ยืมได้
6 7008647 - ยืมได้
7 7008648 - ยืมได้
8 7008649 - ยืมได้
9 7008650 - ยืมได้
10 7008651 - ยืมได้
11 7008652 - ยืมได้
12 7008653 - ยืมได้
13 7008654 - ยืมได้
14 7008655 - ยืมได้
15 7008656 - ยืมได้
16 7008657 - ยืมได้
17 7008658 - ยืมได้
18 7008659 - ยืมได้
19 7008660 - ยืมได้
20 7008661 - ยืมได้
21 7008662 - ยืมได้
22 7008663 - ยืมได้
23 7008664 - ยืมได้
24 7008665 - ยืมได้
25 7008666 - ยืมได้
26 7008667 - ยืมได้
27 7008668 - ยืมได้
28 7008669 - ยืมได้
29 7008670 - ยืมได้
30 7008671 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 1