โครงการส่งเสริมภาษาและอักษรล้านนา มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ธนกฤตพรินส์
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 27 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: LC: PL4178 ข275ค
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012415 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0