กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานอิงคลินิกสำหรับนักศึกษาพยาบาล เล่มที่ 2

 • สถานะ: (1/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง
 • เมืองที่พิมพ์: ลำปาง
 • ลักษณทางกายภาพ: 154 หน้า, 30 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: QS4 อ163ก เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
กายวิภาคศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7008720 30 ก.ค. 2021, 00:00 ระหว่างยืม เขมิกา สิริโรจน์พร
2 7008721 - ยืมได้
3 7008722 - ยืมได้
4 7008723 - ยืมได้
5 7008724 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 1