ตำราหู คอ จมูก สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

 • สถานะ: (1/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162233
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-11-08
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 438 หน้า, 21 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: WV140 ต221
 • Tags (หัวเรื่อง):
หู - - โรค - - การรักษา--คอ - - โรค - - การรักษา--จมูก - - โรค - - การรักษา
ตำราหู คอ จมูก สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ธีรพร รัตนาเอนกชัย, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7012426 - ยืมได้
2 7012427 5 ต.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม กัญญาวีร์ แสนบ้าน
3 7012428 - ยืมได้
4 7012429 - ยืมได้
5 7012430 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 1