กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล L&E NR (Laws and Ethics Nursing)

 • สถานะ: (0/33) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974348316
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ลักษณทางกายภาพ: 202 หน้า, 26 cm. (199 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WY32 พ275ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007346 - ยืมได้
2 7007347 - ยืมได้
3 7007348 - ยืมได้
4 7007349 - ยืมได้
5 7007350 - ยืมได้
6 7007351 - ยืมได้
7 7007352 - ยืมได้
8 7007353 - ยืมได้
9 7007354 - ยืมได้
10 7007355 - ยืมได้
11 7007356 - ยืมได้
12 7007357 - ยืมได้
13 7007358 - ยืมได้
14 7007359 - ยืมได้
15 7007360 - ยืมได้
16 7007361 - ยืมได้
17 7007362 - ยืมได้
18 7007363 - ยืมได้
19 7007364 - ยืมได้
20 7007365 - ยืมได้
21 7007366 - ยืมได้
22 7007367 - ยืมได้
23 7007368 - ยืมได้
24 7007369 - ยืมได้
25 7007370 - ยืมได้
26 7007371 - ยืมได้
27 7007372 - ยืมได้
28 7007373 - ยืมได้
29 7007374 - ยืมได้
30 7007375 - ยืมได้
31 7007511 - ยืมได้
32 7007512 - ยืมได้
33 7007513 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0