การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 4

 • สถานะ: (0/11) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974111228
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 190 หน้า, 0 cm. (220 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WY161 ก161 เล่มที่: 4
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลทางศัลยศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007500 - ยืมได้
2 7007501 - ยืมได้
3 7007502 - ยืมได้
4 7007503 - ยืมได้
5 7007504 - ยืมได้
6 7007505 - ยืมได้
7 7007506 - ยืมได้
8 7007507 - ยืมได้
9 7007508 - ยืมได้
10 7007509 - ยืมได้
11 7007510 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0