เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย

 • สถานะ: (2/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164299771
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-02-25
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 13
 • สำนักพิมพ์: อมรการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 477 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: LC: HA 29.5.T5 ช241ท
 • Tags (หัวเรื่อง):
สถิติ วิจัย วิจัย--ระเบียบวิธีทางสถิติ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020932 17 ม.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม แพรวพรรณ ปัญญาวงค์
2 7020933 16 ก.พ. 2024, 08:49 ระหว่างยืม พรรณณิภา ต่อมดวงแก้ว
3 7020934 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 2