ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติ Textbook of pain and pain management in clinical practice

 • สถานะ: (0/8) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974115009
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: หน่วยผลิตตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เมืองที่พิมพ์: สงขลา
 • ลักษณทางกายภาพ: 225 หน้า, 0 cm. (550 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WL704 ศ183ต
 • Tags (หัวเรื่อง):
ความปวด--ความปวด - - การรักษา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007549 - ยืมได้
2 7007550 - ยืมได้
3 7007551 - ยืมได้
4 7007584 - ยืมได้
5 7007585 - ยืมได้
6 7007586 - ยืมได้
7 7007587 - ยืมได้
8 7007588 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0