สาระทางการพยาบาลเพื่อความรักและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616110584
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 220 หน้า, 0 cm. (180 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WY16 ฟ266ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
พยาบาลศาสตร์--การพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007636 - ยืมได้
2 7007637 - ยืมได้
3 7007638 - ยืมได้
4 7007639 - ยืมได้
5 7007640 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0