การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการพยาบาล Community helth nursing :

 • สถานะ: (1/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974978150
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • เมืองที่พิมพ์: สมุทรปราการ
 • ลักษณทางกายภาพ: 570 หน้า, 29 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WY106
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลอนามัยชุมชน
การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการพยาบาล Community helth nursing :

วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • จริยาวัตร คมพยัคฆ์, บรรณาธิการร่วม
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7006962 - ยืมได้
2 7006963 - ยืมได้
3 7006964 - ยืมได้
4 7006965 - ยืมได้
5 7006966 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม โรชินี อุปรา
6 7006967 - ยืมได้
7 7006968 - ยืมได้
8 7006969 - ยืมได้
9 7006970 - ยืมได้
10 7006971 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 1