โรคเด็กสมองพิการ = Cerebral palsy

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165512183
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 674 หน้า, 0 cm. (600 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WS342 ร281
 • Tags (หัวเรื่อง):
โรคเด็กสมองพิการ
โรคเด็กสมองพิการ = Cerebral palsy

ไพรัช ประสงค์จีน, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007672 - ยืมได้
2 7007673 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0