สูติศาสตร์ฉุกเฉิน Emergency obstetrics

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789744017697
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะอนุกรรมการอนามัยและเด็ก ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 10 (พ.ศ.2550-2552)
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 326 หน้า, 30 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WQ400 ส244
 • Tags (หัวเรื่อง):
สูติศาสตร์
สูติศาสตร์ฉุกเฉิน Emergency obstetrics

ถวัลย์วงศ์ รัตนสิริ, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ฐิติมา สุนทรสัจ, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007223 - ยืมได้
2 7007224 - ยืมได้
3 7007225 - ยืมได้
4 7007226 - ยืมได้
5 7007227 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0