เอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
 • เมืองที่พิมพ์: พิษณุโลก
 • ลักษณทางกายภาพ: 31 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: LC: QA276.45 ว234อ
 • Tags (หัวเรื่อง):
สถิติ -- การประมวลผล อาร์ (ภาษาคอมพิวเตอร์)
เอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007727 - ยืมได้
2 7007728 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0