แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาล ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค

 • สถานะ: (0/4) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ลักษณทางกายภาพ: 23 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: WC515 น287
 • Tags (หัวเรื่อง):
ไข้หวัดใหญ่ -- การป้องกันและควบคุม วัณโรค -- การป้องกันและควบคุม
แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาล ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค

ยงค์ รงค์รุ่งเรือง, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007731 - ยืมได้
2 7007732 - ยืมได้
3 7007733 - ยืมได้
4 7007734 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0