การแต่งกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน เล่ม 1

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789747772582
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 419 หน้า, 30 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: LC: GT1520 ค141ก เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
เสื้อผ้าและการแต่งกาย
การแต่งกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน เล่ม 1

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัด

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007800 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0