ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974414131
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เอ็กซเปอร์เน็ท
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 176 หน้า, 21 cm. (175 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: PN4129 ส16ศ
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพูด--วาทศิลป์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7006852 - ยืมได้
2 7006853 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 0