การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเลือดออกก่อนคลอด = Intrapartum hemorrhage nursing care

 • สถานะ: (0/33) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165681223
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-12-14
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เอ็นพีเพรส
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 96 หน้า, 26 cm. (150 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY157 จ221ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์ ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์ -- การพยาบาล ภาวะเลือดออก
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021507 - ยืมได้
2 7021508 - ยืมได้
3 7021509 - ยืมได้
4 7022434 - ยืมได้
5 7022435 - ยืมได้
6 7022436 - ยืมได้
7 7022437 - ยืมได้
8 7022438 - ยืมได้
9 7022439 - ยืมได้
10 7022440 - ยืมได้
11 7022441 - ยืมได้
12 7022442 - ยืมได้
13 7022443 - ยืมได้
14 7022444 - ยืมได้
15 7022445 - ยืมได้
16 7022446 - ยืมได้
17 7022447 - ยืมได้
18 7022448 - ยืมได้
19 7022449 - ยืมได้
20 7022450 - ยืมได้
21 7022451 - ยืมได้
22 7022452 - ยืมได้
23 7022453 - ยืมได้
24 7022454 - ยืมได้
25 7022455 - ยืมได้
26 7022456 - ยืมได้
27 7022457 - ยืมได้
28 7022458 - ยืมได้
29 7022459 - ยืมได้
30 7022460 - ยืมได้
31 7022461 - ยืมได้
32 7022462 - ยืมได้
33 7022463 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0