การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ Pediatric nursing care on urinary tract

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616718300
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-12-14
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 123 หน้า, 27 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ช173ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์--ระบบทางเดินปัสสาวะ - - ความผิดปกติ - - การพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7007012 - ยืมได้
2 7007013 - ยืมได้
3 7007014 - ยืมได้
4 7007015 - ยืมได้
5 7007016 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0