กฎหมายสำหรับพยาบาล

 • สถานะ: (0/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978616443163
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: ส282ก
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 0000088 - ยืมได้
2 0000089 - ยืมได้
3 0000090 - ยืมได้
4 0000091 - ยืมได้
5 0000092 - ยืมได้
6 0000093 - ยืมได้
7 0000094 - ยืมได้
8 0000095 - ยืมได้
9 0000096 - ยืมได้
10 0000097 - ยืมได้
11 0000098 - ยืมได้
12 0000099 - ยืมได้
13 0000100 - ยืมได้
14 0000101 - ยืมได้
15 0000102 - ยืมได้
16 0000103 - ยืมได้
17 0000104 - ยืมได้
18 0000105 - ยืมได้
19 0000106 - ยืมได้
20 0000107 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0