กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล

 • สถานะ: (0/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786168189009
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
 • เมืองที่พิมพ์: ปทุมธานี
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WY32.1 พ253ก
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 0000494 - ยืมได้
2 0000495 - ยืมได้
3 0000496 - ยืมได้
4 0000497 - ยืมได้
5 0000498 - ยืมได้
6 0000499 - ยืมได้
7 0000500 - ยืมได้
8 0000501 - ยืมได้
9 0000502 - ยืมได้
10 0000503 - ยืมได้
11 0000504 - ยืมได้
12 0000505 - ยืมได้
13 0000506 - ยืมได้
14 0000507 - ยืมได้
15 0000508 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0