กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน

 • สถานะ: (0/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740336563
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WY106 ล214ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลสาธารณสุข บริการอนามัยชุมชน
กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน

ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 0000760 - ยืมได้
2 0000761 - ยืมได้
3 0000762 - ยืมได้
4 0000763 - ยืมได้
5 0000764 - ยืมได้
6 0000765 - ยืมได้
7 0000766 - ยืมได้
8 0000767 - ยืมได้
9 0000768 - ยืมได้
10 0000769 - ยืมได้
11 0000770 - ยืมได้
12 0000771 - ยืมได้
13 0000772 - ยืมได้
14 0000773 - ยืมได้
15 0000774 - ยืมได้
16 0000775 - ยืมได้
17 0000776 - ยืมได้
18 0000777 - ยืมได้
19 0000778 - ยืมได้
20 0000779 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0