เทคนิคการสรุปความ = Summarizing techniques

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164261532
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • เมืองที่พิมพ์: พิษณุโลก
 • ลักษณทางกายภาพ: 277 หน้า, 21 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: LC: PN6145.T5 ว172ท
 • Tags (หัวเรื่อง):
การเขียนสารคดี การเขียนรายงาน การเขียนทางวิชาการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020939 - ยืมได้
2 7020940 - ยืมได้
3 7020941 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0