กฎหมายสำหรับพยาบาล

 • สถานะ: (0/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164431638
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 288 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2561
 • เลขเรียก: NLM: WY32 ส282ก
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 0000815 - ยืมได้
2 0000816 - ยืมได้
3 0000817 - ยืมได้
4 0000818 - ยืมได้
5 0000819 - ยืมได้
6 0000820 - ยืมได้
7 0000821 - ยืมได้
8 0000822 - ยืมได้
9 0000823 - ยืมได้
10 0000824 - ยืมได้
11 0000825 - ยืมได้
12 0000826 - ยืมได้
13 0000827 - ยืมได้
14 0000828 - ยืมได้
15 0000829 - ยืมได้
16 0000830 - ยืมได้
17 0000831 - ยืมได้
18 0000832 - ยืมได้
19 0000833 - ยืมได้
20 0000834 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0