การประเมินผลภาพรวมคลอดหลักสูตรและติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549 หลักสูตรประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2551
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.W18 ป226ก เล่มที่: 3
 • Tags (หัวเรื่อง):
หลักสูตรประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547  - - วิจัย
การประเมินผลภาพรวมคลอดหลักสูตรและติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549 หลักสูตรประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547

สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002221 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2008
 • จำนวนการยืม: 0