ไตวาย การควบคุมดูแลรักษาและการป้องกัน

 • สถานะ: (0/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164683563
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: พ153ต
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 1004027 - ยืมได้
2 1004028 - ยืมได้
3 1004029 - ยืมได้
4 1004030 - ยืมได้
5 1004031 - ยืมได้
6 1004032 - ยืมได้
7 1004033 - ยืมได้
8 1004034 - ยืมได้
9 1004035 - ยืมได้
10 1004036 - ยืมได้
11 1004037 - ยืมได้
12 1004038 - ยืมได้
13 1004039 - ยืมได้
14 1004040 - ยืมได้
15 1004041 - ยืมได้
16 1004042 - ยืมได้
17 1004043 - ยืมได้
18 1004044 - ยืมได้
19 1004045 - ยืมได้
20 1004046 - ยืมได้
21 1004047 - ยืมได้
22 1004048 - ยืมได้
23 1004049 - ยืมได้
24 1004050 - ยืมได้
25 1004051 - ยืมได้
26 1004052 - ยืมได้
27 1004053 - ยืมได้
28 1004054 - ยืมได้
29 1004055 - ยืมได้
30 1004056 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0