ไขสันหลังบาดเจ็บ

 • สถานะ: (0/20) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162797002
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก:
ไขสันหลังบาดเจ็บ

กิ่งแก้ว ปาจรีย์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 1004302 - ยืมได้
2 1004303 - ยืมได้
3 1004304 - ยืมได้
4 1004305 - ยืมได้
5 1004306 - ยืมได้
6 1004307 - ยืมได้
7 1004308 - ยืมได้
8 1004309 - ยืมได้
9 1004310 - ยืมได้
10 1004311 - ยืมได้
11 1004312 - ยืมได้
12 1004313 - ยืมได้
13 1004314 - ยืมได้
14 1004315 - ยืมได้
15 1004316 - ยืมได้
16 1004317 - ยืมได้
17 1004318 - ยืมได้
18 1004319 - ยืมได้
19 1004320 - ยืมได้
20 1004321 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0