แนวทางปฏิบัติ เรื่องการเตรียมน้ำบริสุทธิ์เพื่อการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ. 2559

 • สถานะ: (0/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 97861680320XX
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WJ378
แนวทางปฏิบัติ เรื่องการเตรียมน้ำบริสุทธิ์เพื่อการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ. 2559

กลศร ภัคโชตานนท์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 1004367 - ยืมได้
2 1004368 - ยืมได้
3 1004369 - ยืมได้
4 1004370 - ยืมได้
5 10043701 - ยืมได้
6 1004372 - ยืมได้
7 1004373 - ยืมได้
8 1004374 - ยืมได้
9 1004375 - ยืมได้
10 1004376 - ยืมได้
11 1004377 - ยืมได้
12 1004378 - ยืมได้
13 1004379 - ยืมได้
14 1004380 - ยืมได้
15 1004381 - ยืมได้
16 1004382 - ยืมได้
17 1004383 - ยืมได้
18 1004384 - ยืมได้
19 1004385 - ยืมได้
20 1004386 - ยืมได้
21 1004387 - ยืมได้
22 1004388 - ยืมได้
23 1004389 - ยืมได้
24 1004390 - ยืมได้
25 1004391 - ยืมได้
26 1004392 - ยืมได้
27 1004393 - ยืมได้
28 1004394 - ยืมได้
29 1004395 - ยืมได้
30 1004396 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0