การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพฯมหานคร

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789748182131
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2550
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WM20
 • Tags (หัวเรื่อง):
สตรีไทย - -  แง่จิตวิทยา - - วิจัย
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพฯมหานคร

อังศินันท์ อินทรกำแหง

ผู้แต่งร่วม

 • อรพินทร์ ชูชม
 • อัจฉรา สุขารมณ์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002255 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2007
 • จำนวนการยืม: 0