พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาลขณะฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 ตามการรับรู้ของตนเอง อาจารย์ และผู้รับบริการ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
 • เมืองที่พิมพ์: สงขลา
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2551
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY18.5 ก914พ
 • Tags (หัวเรื่อง):
การดูแลแบบเอื้ออาทร - - วิจัย
พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาลขณะฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 ตามการรับรู้ของตนเอง อาจารย์ และผู้รับบริการ

กฤตพร สิริสม

ผู้แต่งร่วม

 • พนัสยา วรรณวิไล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002264 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2008
 • จำนวนการยืม: 0