ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้เลี้ยงดูในการส่งเสริมพัฒนาการกับระดับพัฒนาการตามวัยของศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WS20 ส242ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
พัฒนาการเด็ก - - วิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้เลี้ยงดูในการส่งเสริมพัฒนาการกับระดับพัฒนาการตามวัยของศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

สุชาดา ธนะพงศ์พร

ผู้แต่งร่วม

 • จงกล สุรัตสวดี
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002265 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0