การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร

 • สถานะ: (1/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163145970
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-03-30
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 372 หน้า, 26 cm. (280 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY160 อ251ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ สุขภาพจิต -- การพยาบาล ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020958 - ยืมได้
2 7020959 - ยืมได้
3 7020960 - ยืมได้
4 7020961 - ยืมได้
5 7020962 8 ม.ค. 2023, 10:29 ระหว่างยืม นิตยา บุญลือ
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 1