กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = Human anatomy

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9749993705
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 14
 • สำนักพิมพ์: สามลดา
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 29 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: QS4 ว231ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
กายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = Human anatomy

วิไล ชินธเนศ

ผู้แต่งร่วม

 • มนตกานต์ ตันสถิตย์
 • ธันวา ตันสถิตย์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021559 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0