แสดง:

เรียงตาม:

Study guide for nursing research : methods and critical appraisal for evidence-based practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Study guide for nursing research : methods and critical appraisal for evidence-based practice

ผู้แต่งหนังสือ: LoBiondo-Wood, Geri
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323763783
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Study guide for medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems Volume 1 0/2
หนังสือมาใหม่

Study guide for medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems Volume 1

ผู้แต่งหนังสือ: Lewis, Sharon L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323091473
เลขเรียก:
 • NLM - WY162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Study guide for medical - surgical nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Study guide for medical - surgical nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Passmore, Denise
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323554589
เลขเรียก:
 • NLM - WY162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Study Guide for Maternity and Pediatric Nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Study Guide for Maternity and Pediatric Nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Ricci, Susan Scott
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451194012
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3 S933
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Study guide for maternal child nursing care 0/1
หนังสือมาใหม่

Study guide for maternal child nursing care

ผู้แต่งหนังสือ: Ross, Megan
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323809092
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Study guide for Maternal - Child Nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Study guide for Maternal - Child Nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Mckinney, Emily Slone
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781455737499
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

Study guide for fundamentals of nursing : active learning for collaborative practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Study guide for fundamentals of nursing : active learning for collaborative practice

ผู้แต่งหนังสือ: Castaldi, Patricia A.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323624862
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Study Guide for foundations and adult health nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Study Guide for foundations and adult health nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Candice Kumagai
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323112192
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Study guide for essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Study guide for essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Polit, Denise F.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975146399
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Study guide for brunner & suddarth's textbook of medical-surgical nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Study guide for brunner & suddarth's textbook of medical-surgical nursing

ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496355096
เลขเรียก:
 • NLM - WY162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Study guide for brunner & suddarth's textbook of medical-surgical nursing 0/
หนังสือมาใหม่

Study guide for brunner & suddarth's textbook of medical-surgical nursing

ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496355096
เลขเรียก:
 • NLM - WY162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Study guide for brunner & suddarth's textbook of medical-surgical nursing 0/
หนังสือมาใหม่

Study guide for brunner & suddarth's textbook of medical-surgical nursing

ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496355096
เลขเรียก:
 • NLM - WY162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Student guide maternity & Women's health care 0/1
หนังสือมาใหม่

Student guide maternity & Women's health care

ผู้แต่งหนังสือ: Lowdermilk, Deitra Leonard
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323074308
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3 L912s
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

Statistics for evidence-based practice in nursing 1/1
หนังสือมาใหม่

Statistics for evidence-based practice in nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Kim, MyoungJin
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284194678
เลขเรียก:
 • NLM - WY31
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Sparks and Taylor's nursing diagnosis reference manual 0/1
หนังสือมาใหม่

Sparks and Taylor's nursing diagnosis reference manual

ผู้แต่งหนังสือ: Ralph, Sheila Sparks.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451187014
เลขเรียก:
 • NLM - WY49
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Skills performance checklists for clinical nursing skills & techniques 0/1
หนังสือมาใหม่

Skills performance checklists for clinical nursing skills & techniques

ผู้แต่งหนังสือ: Perry, Anne Griffin
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323088985
เลขเรียก:
 • NLM - WY49 P462S
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Saunders Q&A review for the NCLEX-RN examination 0/1
หนังสือมาใหม่

Saunders Q&A review for the NCLEX-RN examination

ผู้แต่งหนังสือ: Linda Anne Silvestri.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781437720228
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

Saunders Q & A review for the NCLEX-PN examination 0/1
หนังสือมาใหม่

Saunders Q & A review for the NCLEX-PN examination

ผู้แต่งหนังสือ: Silvestri, Linda Anne
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781455702657
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Saunders comprehensive review for the NCLEX-RN examination 0/1
หนังสือมาใหม่

Saunders comprehensive review for the NCLEX-RN examination

ผู้แต่งหนังสือ: Silvestri, Linda Anne
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323358415
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Saunders comprehensive review for the NCLEX-RN examination 0/1
หนังสือมาใหม่

Saunders comprehensive review for the NCLEX-RN examination

ผู้แต่งหนังสือ: Silvestri, Linda Anne
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781455727551
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Saunders 2018-2019 strategies for test success : passing nursing school and the nclex exam 1/1
หนังสือมาใหม่

Saunders 2018-2019 strategies for test success : passing nursing school and the nclex exam

ผู้แต่งหนังสือ: Silvestri, Linda Anne
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323479608
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Rosdahl's textbook of basic nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Rosdahl's textbook of basic nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Rosdahl, Caroline
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975172831
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Role development in professional nursing practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Role development in professional nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Masters, Kathleen
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284233421
เลขเรียก:
 • NLM - WY16.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Reflective practice in nursing 1/1
หนังสือมาใหม่

Reflective practice in nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Esterhuizen, Philip
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781526460066
เลขเรียก:
 • NLM - WY16
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Public health nursing : practicing population-based care 0/1
หนังสือมาใหม่

Public health nursing : practicing population-based care

ผู้แต่งหนังสือ: Truglio-Londrigan, Marie
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780763766542
เลขเรียก:
 • NLM - WY108
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

Public Health Nursing : Population-Centered Health Care in the community 1/1
หนังสือมาใหม่

Public Health Nursing : Population-Centered Health Care in the community

ผู้แต่งหนังสือ: Stanhope, Marcia
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323582247
เลขเรียก:
 • NLM - WY108
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Psychiatric-mental health nursing 1/1
หนังสือมาใหม่

Psychiatric-mental health nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Videbeck, Sheila L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975184773
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Psychiatric nursing made incredibly easy 1/1
หนังสือมาใหม่

Psychiatric nursing made incredibly easy

ผู้แต่งหนังสือ: Gersch, Carolyn., editor.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451192551
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

Psychiatric nursing : contemporary practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Psychiatric nursing : contemporary practice

ผู้แต่งหนังสือ: Boyd, Mary Ann
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975161187
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Psychiatric nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Psychiatric nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Keltner, Norman L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323479516
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019


สาขาวิชา

  206
  141
  103
  176
  146
  154


ล้างค่า