แสดง:

เรียงตาม:

Study guide for brunner & suddarth's textbook of medical-surgical nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Study guide for brunner & suddarth's textbook of medical-surgical nursing

ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496355096
เลขเรียก:
 • NLM - WY162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Study guide for brunner & suddarth's textbook of medical-surgical nursing 0/
หนังสือมาใหม่

Study guide for brunner & suddarth's textbook of medical-surgical nursing

ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496355096
เลขเรียก:
 • NLM - WY162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Study guide for brunner & suddarth's textbook of medical-surgical nursing 0/
หนังสือมาใหม่

Study guide for brunner & suddarth's textbook of medical-surgical nursing

ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496355096
เลขเรียก:
 • NLM - WY162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Student guide maternity & Women's health care 0/1
หนังสือมาใหม่

Student guide maternity & Women's health care

ผู้แต่งหนังสือ: Lowdermilk, Deitra Leonard
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323074308
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3 L912s
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

Statistics for evidence-based practice in nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Statistics for evidence-based practice in nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Kim, MyoungJin
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284194678
เลขเรียก:
 • NLM - WY31
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Sparks and Taylor's nursing diagnosis reference manual 0/1
หนังสือมาใหม่

Sparks and Taylor's nursing diagnosis reference manual

ผู้แต่งหนังสือ: Ralph, Sheila Sparks.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451187014
เลขเรียก:
 • NLM - WY49
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Skills performance checklists for clinical nursing skills & techniques 0/1
หนังสือมาใหม่

Skills performance checklists for clinical nursing skills & techniques

ผู้แต่งหนังสือ: Perry, Anne Griffin
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323088985
เลขเรียก:
 • NLM - WY49 P462S
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Saunders Q&A review for the NCLEX-RN examination 0/1
หนังสือมาใหม่

Saunders Q&A review for the NCLEX-RN examination

ผู้แต่งหนังสือ: Linda Anne Silvestri.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781437720228
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

Saunders Q & A review for the NCLEX-PN examination 0/1
หนังสือมาใหม่

Saunders Q & A review for the NCLEX-PN examination

ผู้แต่งหนังสือ: Silvestri, Linda Anne
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781455702657
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Saunders comprehensive review for the NCLEX-RN examination 0/1
หนังสือมาใหม่

Saunders comprehensive review for the NCLEX-RN examination

ผู้แต่งหนังสือ: Silvestri, Linda Anne
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323358415
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Saunders comprehensive review for the NCLEX-RN examination 0/1
หนังสือมาใหม่

Saunders comprehensive review for the NCLEX-RN examination

ผู้แต่งหนังสือ: Silvestri, Linda Anne
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781455727551
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Saunders 2018-2019 strategies for test success : passing nursing school and the nclex exam 1/1
หนังสือมาใหม่

Saunders 2018-2019 strategies for test success : passing nursing school and the nclex exam

ผู้แต่งหนังสือ: Silvestri, Linda Anne
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323479608
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Role development in professional nursing practice 0/1

Role development in professional nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Masters, Kathleen
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284233421
เลขเรียก:
 • NLM - WY16.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Reflective practice in nursing 1/1
หนังสือมาใหม่

Reflective practice in nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Esterhuizen, Philip
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781526460066
เลขเรียก:
 • NLM - WY16
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Public health nursing : practicing population-based care 1/1
หนังสือมาใหม่

Public health nursing : practicing population-based care

ผู้แต่งหนังสือ: Truglio-Londrigan, Marie
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780763766542
เลขเรียก:
 • NLM - WY108
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

Public Health Nursing : Population-Centered Health Care in the community 1/1
หนังสือมาใหม่

Public Health Nursing : Population-Centered Health Care in the community

ผู้แต่งหนังสือ: Stanhope, Marcia
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323582247
เลขเรียก:
 • NLM - WY108
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Psychiatric nursing made incredibly easy 1/1
หนังสือมาใหม่

Psychiatric nursing made incredibly easy

ผู้แต่งหนังสือ: Gersch, Carolyn., editor.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451192551
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

Psychiatric nursing : contemporary practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Psychiatric nursing : contemporary practice

ผู้แต่งหนังสือ: Boyd, Mary Ann
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975161187
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Psychiatric nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Psychiatric nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Keltner, Norman L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323185790
เลขเรียก:
 • NLM - WY160 K29P
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Psychiatric nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Psychiatric nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Keltner, Norman L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323479516
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Psychiatric - mental health nursing 1/1
หนังสือมาใหม่

Psychiatric - mental health nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Videbeck, sheila L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496357038
เลขเรียก:
 • NLM - WY160 V652P
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Psychiatric - mental health nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Psychiatric - mental health nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Videbeck, sheila L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451188998
เลขเรียก:
 • NLM - WY160 V652p
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Psychiatric - mental health nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Psychiatric - mental health nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Videbeck, sheila L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975126360
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Priorities in critical care nursing 0/2
หนังสือมาใหม่

Priorities in critical care nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Urden, Linda D., edited
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323320856
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

Practice guidelines for family nurse practitioners 1/1
หนังสือมาใหม่

Practice guidelines for family nurse practitioners

ผู้แต่งหนังสือ: Fenstermacher, Karen
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323554947
เลขเรียก:
 • NLM - WY128
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Practice guidelines for family nurse practitioners 0/1
หนังสือมาใหม่

Practice guidelines for family nurse practitioners

ผู้แต่งหนังสือ: Fenstermacher, Karen
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323290807
เลขเรียก:
 • NLM - WY128
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

Practce workbook of medical surgical nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Practce workbook of medical surgical nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Basavanthappa, BT
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9789351525882
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Pocket guide for nursing health assessment : a best practice approach 1/1
หนังสือมาใหม่

Pocket guide for nursing health assessment : a best practice approach

ผู้แต่งหนังสือ: Jensen, Sharon.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 978-145-11-9369-5
เลขเรียก:
 • NLM - WY49
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Philosophies and theories for advanced nursing practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Philosophies and theories for advanced nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Rich, Karen L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284041347
เลขเรียก:
 • NLM - WY86
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Perinatal nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Perinatal nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Simpson, Kathleen Rice.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496398239
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021


สาขาวิชา

  183
  123
  94
  154
  133
  139


ล้างค่า