แสดง:

เรียงตาม:

Psychiatric nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Psychiatric nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Keltner, Norman L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323185790
เลขเรียก:
 • NLM - WY160 K29P
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Psychiatric - mental health nursing 1/1
หนังสือมาใหม่

Psychiatric - mental health nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Videbeck, Sheila L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496357038
เลขเรียก:
 • NLM - WY160 V652P
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Psychiatric - mental health nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Psychiatric - mental health nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Videbeck, Sheila L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451188998
เลขเรียก:
 • NLM - WY160 V652p
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Psychiatric - mental health nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Psychiatric - mental health nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Videbeck, Sheila L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975126360
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Priorities in critical care nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Priorities in critical care nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Urden, Linda D.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323809900
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

Priorities in critical care nursing 0/2
หนังสือมาใหม่

Priorities in critical care nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Urden, Linda D., edited
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323320856
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

Practice guidelines for family nurse practitioners 1/1
หนังสือมาใหม่

Practice guidelines for family nurse practitioners

ผู้แต่งหนังสือ: Fenstermacher, Karen
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323554947
เลขเรียก:
 • NLM - WY128
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Practice Guidelines For Family Nurse Practitioners 0/1
หนังสือมาใหม่

Practice Guidelines For Family Nurse Practitioners

ผู้แต่งหนังสือ: Fenstermacher, Karen
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323881159
เลขเรียก:
 • NLM - WY128
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

Practice guidelines for family nurse practitioners 0/1
หนังสือมาใหม่

Practice guidelines for family nurse practitioners

ผู้แต่งหนังสือ: Fenstermacher, Karen
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323290807
เลขเรียก:
 • NLM - WY128
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

Practce workbook of medical surgical nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Practce workbook of medical surgical nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Basavanthappa, BT
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9789351525882
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Pocket guide for nursing health assessment : a best practice approach 1/1
หนังสือมาใหม่

Pocket guide for nursing health assessment : a best practice approach

ผู้แต่งหนังสือ: Jensen, Sharon.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 978-145-11-9369-5
เลขเรียก:
 • NLM - WY49
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Philosophies and theories for advanced nursing practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Philosophies and theories for advanced nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Rich, Karen L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284041347
เลขเรียก:
 • NLM - WY86
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Perinatal nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Perinatal nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Simpson, Kathleen Rice.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496398239
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Pediatric Primary Care : Practice Guidelines for Nurses 0/1
หนังสือมาใหม่

Pediatric Primary Care : Practice Guidelines for Nurses

ผู้แต่งหนังสือ: Richardson, Beth, edited
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284248302
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Pediatric nursing care : a concept-based approach 0/1
หนังสือมาใหม่

Pediatric nursing care : a concept-based approach

ผู้แต่งหนังสือ: Linnard-Palmer, Luanne
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284081428
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Pediatric nursing (as per inc syllabus) 0/1
หนังสือมาใหม่

Pediatric nursing (as per inc syllabus)

ผู้แต่งหนังสือ: Datta, Parul
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9789352701186
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Patient-centered communication in Medicine & Public Health 0/3
หนังสือมาใหม่

Patient-centered communication in Medicine & Public Health

ผู้แต่งหนังสือ: Prathurng Hongsranagon
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9786165518895
เลขเรียก:
 • NLM - WY87
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Oxford handbook of cancer nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Oxford handbook of cancer nursing

ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780198701101
เลขเรียก:
 • NLM - WY156
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Oxford handbook of adult nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Oxford handbook of adult nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Flynn, Maria
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780198743477
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Oxford english for careers nursing 2 (tony grice and james greenan) 2/2
หนังสือมาใหม่

Oxford english for careers nursing 2 (tony grice and james greenan)

ผู้แต่งหนังสือ: Grice, Tony
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780194569903
เลขเรียก:
 • NLM - wy18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

Nursing theory : utilization & application 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing theory : utilization & application

ผู้แต่งหนังสือ: Alligood, Martha Raile
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323091893
เลขเรียก:
 • NLM - WY86
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Nursing theorists and their work 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing theorists and their work

ผู้แต่งหนังสือ: Martha Raile Alligood
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323402248
เลขเรียก:
 • NLM - WY86 M375N
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Nursing theorists and their work 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing theorists and their work

ผู้แต่งหนังสือ: Martha Raile Alligood
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323091947
เลขเรียก:
 • NLM - WY86
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Nursing research: reading, rsing and creating evidence 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing research: reading, rsing and creating evidence

ผู้แต่งหนังสือ: Houseพ, Janet
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284110043
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Nursing research : reading, using, and creating evidence 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing research : reading, using, and creating evidence

ผู้แต่งหนังสือ: Houser, Janet
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284226294
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Nursing research : methods and critical appraisal for evidence-based practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Nursing research : methods and critical appraisal for evidence-based practice

ผู้แต่งหนังสือ: Geri LoBiondo-Wood
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323100861
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Nursing research : methods and critical appraisal for evidence-based practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing research : methods and critical appraisal for evidence-based practice

ผู้แต่งหนังสือ: LoBiondo-Wood, Geri
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323431316
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Nursing Research : methods and critical appraisal for evidence - based practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Nursing Research : methods and critical appraisal for evidence - based practice

ผู้แต่งหนังสือ: LoBiondo-Wood, Geri
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323762915
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Nursing research : an introduction / pam moule, helen aveyard & Margaret Goodman 1/1
หนังสือมาใหม่

Nursing research : an introduction / pam moule, helen aveyard & Margaret Goodman

ผู้แต่งหนังสือ: Moule, Pam
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781473953420
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Nursing research : an introduction 1/1
หนังสือมาใหม่

Nursing research : an introduction

ผู้แต่งหนังสือ: Moule, Pam
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781446240991
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014


สาขาวิชา

  206
  141
  103
  176
  146
  154


ล้างค่า