แสดง:

เรียงตาม:

Pediatric nursing care : a concept-based approach 0/1
หนังสือมาใหม่

Pediatric nursing care : a concept-based approach

ผู้แต่งหนังสือ: Linnard-Palmer, Luanne
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284081428
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Pediatric nursing (as per inc syllabus) 0/1
หนังสือมาใหม่

Pediatric nursing (as per inc syllabus)

ผู้แต่งหนังสือ: Datta, Parul
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9789352701186
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Patient-centered communication in Medicine & Public Health 0/3
หนังสือมาใหม่

Patient-centered communication in Medicine & Public Health

ผู้แต่งหนังสือ: Prathurng Hongsranagon
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9786165518895
เลขเรียก:
 • NLM - WY87
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Oxford handbook of cancer nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Oxford handbook of cancer nursing

ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780198701101
เลขเรียก:
 • NLM - WY156
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Oxford handbook of adult nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Oxford handbook of adult nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Flynn, Maria
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780198743477
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Oxford english for careers nursing 2 (tony grice and james greenan) 2/2
หนังสือมาใหม่

Oxford english for careers nursing 2 (tony grice and james greenan)

ผู้แต่งหนังสือ: Grice, Tony
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780194569903
เลขเรียก:
 • NLM - wy18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

Nursing theory : utilization & application 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing theory : utilization & application

ผู้แต่งหนังสือ: Alligood, Martha Raile
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323091893
เลขเรียก:
 • NLM - WY86
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Nursing theorists and their work 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing theorists and their work

ผู้แต่งหนังสือ: Martha Raile Alligood
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323402248
เลขเรียก:
 • NLM - WY86 M375N
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Nursing theorists and their work 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing theorists and their work

ผู้แต่งหนังสือ: Martha Raile Alligood
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323091947
เลขเรียก:
 • NLM - WY86
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Nursing research: reading, rsing and creating evidence 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing research: reading, rsing and creating evidence

ผู้แต่งหนังสือ: Houseพ, Janet
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284110043
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Nursing research : methods and critical appraisal for evidence-based practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Nursing research : methods and critical appraisal for evidence-based practice

ผู้แต่งหนังสือ: Geri LoBiondo-Wood
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323100861
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Nursing research : methods and critical appraisal for evidence-based practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing research : methods and critical appraisal for evidence-based practice

ผู้แต่งหนังสือ: LoBiondo-Wood, Geri
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323431316
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5 L796N
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Nursing Research : methods and critical appraisal for evidence - based practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Nursing Research : methods and critical appraisal for evidence - based practice

ผู้แต่งหนังสือ: LoBiondo-Wood, Geri
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323762915
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Nursing research : an introduction / pam moule, helen aveyard & Margaret Goodman 1/1
หนังสือมาใหม่

Nursing research : an introduction / pam moule, helen aveyard & Margaret Goodman

ผู้แต่งหนังสือ: Moule, Pam
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781473953420
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Nursing research : an introduction 1/1
หนังสือมาใหม่

Nursing research : an introduction

ผู้แต่งหนังสือ: Moule, Pam
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781446240991
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Nursing procedures made incredibly easy! 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing procedures made incredibly easy!

ผู้แต่งหนังสือ: Adele Webb, ed.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496300416
เลขเรียก:
 • NLM - WY49 N974
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

Nursing practice: knowledge and care 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing practice: knowledge and care

ผู้แต่งหนังสือ: Peate, lan, editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781118481363
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Nursing interventions & clinical skills 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing interventions & clinical skills

ผู้แต่งหนังสือ: Perry, Anne Griffin
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323676731, 9780323547017
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Nursing informatics for the advanced practice nurse : patient safety, quality, outcomes, and interprofessionalism 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing informatics for the advanced practice nurse : patient safety, quality, outcomes, and interprofessionalism

ผู้แต่งหนังสือ: McBride, Susan
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780826140456
เลขเรียก:
 • NLM - WY26.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Nursing health assessment : a best practice approach 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing health assessment : a best practice approach

ผู้แต่งหนังสือ: Jensen, Sharon.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781469855707
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Nursing health assessment : a best practice approach 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing health assessment : a best practice approach

ผู้แต่งหนังสือ: Jensen, Sharon.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496349170
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Nursing for wellness in older adults 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing for wellness in older adults

ผู้แต่งหนังสือ: Miller, Carol A.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496399816
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Nursing diagnosis handbook : evidence - based guide to planning care 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing diagnosis handbook : evidence - based guide to planning care

ผู้แต่งหนังสือ: Ackley, Betty J.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323071505
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4 A182n
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

Nursing diagnosis handbook : an evidence-based guide to planning Care 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing diagnosis handbook : an evidence-based guide to planning Care

ผู้แต่งหนังสือ: Ackley, Betty J.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323879880
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Nursing diagnosis handbook : an evidence-based guide to planning care 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing diagnosis handbook : an evidence-based guide to planning care

ผู้แต่งหนังสือ: Ackley, Betty J.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323085496
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Nursing diagnosis : application to clinical practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing diagnosis : application to clinical practice

ผู้แต่งหนังสือ: Carpenito, Lynda Juall., [editor]
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496344946
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2 N974
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Nursing Care Plans : Transitional Patient & Family Centered Care 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing Care Plans : Transitional Patient & Family Centered Care

ผู้แต่งหนังสือ: Carpenito, Lynda Juall
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496349262
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.1 C294N
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Nursing care plans : diagnoses, interventions, and outcomes 0/2
หนังสือมาใหม่

Nursing care plans : diagnoses, interventions, and outcomes

ผู้แต่งหนังสือ: Gulanick, Meg
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323428187
เลขเรียก:
 • NLM - WY49
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Nursing care of children : principles & practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing care of children : principles & practice

ผู้แต่งหนังสือ: James, Susan Rowen
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781455703661
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

Nursing care and the activities of living 0/1
หนังสือมาใหม่

Nursing care and the activities of living

ผู้แต่งหนังสือ: Peate, lan, editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781405194587
เลขเรียก:
 • NLM - WY100 n974
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011


สาขาวิชา

  183
  123
  94
  154
  133
  139


ล้างค่า