แสดง:

เรียงตาม:

Maternal and child health nursing : care of the childbearing family 0/1
หนังสือมาใหม่

Maternal and child health nursing : care of the childbearing family

ผู้แต่งหนังสือ: Pillitteri, Adele
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781582559995
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

Maternal - Child nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Maternal - Child nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Mckinney, Emily Slone
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323401708
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Manual of psychiatric nursing care planning : assessment guides diagnoses psychopharmacology 1/1
หนังสือมาใหม่

Manual of psychiatric nursing care planning : assessment guides diagnoses psychopharmacology

ผู้แต่งหนังสือ: Varcarolis, Elizabeth M
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781455740192
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Lippincott's Q & A review for NCLEX-RN 0/1
หนังสือมาใหม่

Lippincott's Q & A review for NCLEX-RN

ผู้แต่งหนังสือ: Billings, Diane M.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451172287
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Lippincott visual nursing : a guide To diseases, skills, and treatments 0/1
หนังสือมาใหม่

Lippincott visual nursing : a guide To diseases, skills, and treatments

ผู้แต่งหนังสือ: Kantor, debra P.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496381781
เลขเรียก:
 • NLM - WY17
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Lippincott Q&A review for NCLEX-RN 0/1
หนังสือมาใหม่

Lippincott Q&A review for NCLEX-RN

ผู้แต่งหนังสือ: Billings, Diane M.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781469886619
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Lippincott nursing procedures 0/1
หนังสือมาใหม่

Lippincott nursing procedures

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781469815299
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Lippincott NCLEX-PN alternate format questions 0/1
หนังสือมาใหม่

Lippincott NCLEX-PN alternate format questions

ผู้แต่งหนังสือ: Rupert, Diana L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781469845357
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Lippincott manual of nursing practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Lippincott manual of nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Nettina, Sandra M.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451176483
เลขเรียก:
 • NLM - WY49 N472L
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Lippincott certification review : family nurse practitioner & adult - gerontology nurse practitioner 1/1
หนังสือมาใหม่

Lippincott certification review : family nurse practitioner & adult - gerontology nurse practitioner

ผู้แต่งหนังสือ: Rundio, Al, editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496306586
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2 L765
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Lewis's Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems V.2 0/1
หนังสือมาใหม่

Lewis's Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems V.2

ผู้แต่งหนังสือ: Harding, Mariann M
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323551519
เลขเรียก:
 • NLM - WY162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Lewis's Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems V.1 0/1
หนังสือมาใหม่

Lewis's Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems V.1

ผู้แต่งหนังสือ: Harding, Mariann M
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323551502
เลขเรียก:
 • NLM - WY162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Leadership roles and management functions in nursing : theory and application 0/1
หนังสือมาใหม่

Leadership roles and management functions in nursing : theory and application

ผู้แต่งหนังสือ: Marquis, Bessie L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 978149636140, 9781496349798
เลขเรียก:
 • NLM - WY105 M357L
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Lab manual for Health assessment in nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Lab manual for Health assessment in nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Weber, Janet
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451195293
เลขเรียก:
 • NLM - WY49 W373L
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Introductory mental health nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Introductory mental health nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Womble, Donna M.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451147148
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Introductory medical-surgical nursing 0/2
หนังสือมาใหม่

Introductory medical-surgical nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Timby, Barbara Kuhn
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451177329
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Introductory Maternity & Pediatric Nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Introductory Maternity & Pediatric Nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Hatfield, Nancy T.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 97814451147025
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Introduction to nursing research : incorporating evidence-based practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Introduction to nursing research : incorporating evidence-based practice

ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284149791
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Introduction to Nursing Informatics 1/1
หนังสือมาใหม่

Introduction to Nursing Informatics

ผู้แต่งหนังสือ: Hussey, Pamela., Editors
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9783030587420
เลขเรียก:
 • NLM - WY26.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Introduction to maternity and pediatric nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Introduction to maternity and pediatric nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Leifer, Gloria
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323483971
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Interactive workbook virtual clinical excursions for ignatavicius and workman : medical - surgical nursing : patient - centered collaborative care 0/1
หนังสือมาใหม่

Interactive workbook virtual clinical excursions for ignatavicius and workman : medical - surgical nursing : patient - centered collaborative care

ผู้แต่งหนังสือ: Ignatavicius, Donna D.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323358781
เลขเรียก:
 • NLM - WY161
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

Inpatient psychiatric nursing : clinical strategies, medical considerations, and practical interventions 0/1
หนังสือมาใหม่

Inpatient psychiatric nursing : clinical strategies, medical considerations, and practical interventions

ผู้แต่งหนังสือ: Sheehan, Judy L.,editors
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780826135438
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Hesi comprehensive review for The Nclex-Rn examination 0/1
หนังสือมาใหม่

Hesi comprehensive review for The Nclex-Rn examination

ผู้แต่งหนังสือ: Cuellar, Tina E., Editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323582452
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Health promotion throughout the life span 0/1
หนังสือมาใหม่

Health promotion throughout the life span

ผู้แต่งหนังสือ: Edelman, carole lium
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323091411
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Health promotion and public health for nursing students 0/1
หนังสือมาใหม่

Health promotion and public health for nursing students

ผู้แต่งหนังสือ: Evans, Daryl
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781473977853
เลขเรียก:
 • NLM - WY100 E92H
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Health assessment made incredibly visual 1/1
หนังสือมาใหม่

Health assessment made incredibly visual

ผู้แต่งหนังสือ: Willis, Laura M., editor.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496325143
เลขเรียก:
 • NLM - WY49
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Health assessment in nursing 1/1
หนังสือมาใหม่

Health assessment in nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Weber, Janet R.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496345875
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Health assessment for nursing practice 0/
หนังสือมาใหม่

Health assessment for nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Wilson, Susan Fickertt
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323053228
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4 W753h
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

Handbook of Nursing Diagnosis 1/2
หนังสือมาใหม่

Handbook of Nursing Diagnosis

ผู้แต่งหนังสือ: Carpenito, Lynda Juall
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496353696
เลขเรียก:
 • NLM - WY86
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Hand book of medical surgical nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Hand book of medical surgical nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Basavanthappa , BT
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9789351525837
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): -1


สาขาวิชา

  181
  123
  94
  151
  133
  139


ล้างค่า