แสดง:

เรียงตาม:

Lewis's Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems V.1 0/1
หนังสือมาใหม่

Lewis's Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems V.1

ผู้แต่งหนังสือ: Harding, Mariann M.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323551502
เลขเรียก:
 • NLM - WY162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Lewis's medical - surgical nursing : assessment and management of clinical problems V.2 0/1
หนังสือมาใหม่

Lewis's medical - surgical nursing : assessment and management of clinical problems V.2

ผู้แต่งหนังสือ: Harding, Mariann M.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 978-0-323-88044-2
เลขเรียก:
 • NLM - WY162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Lewis's medical - surgical nursing : assessment and management of clinical problems V.1 0/1
หนังสือมาใหม่

Lewis's medical - surgical nursing : assessment and management of clinical problems V.1

ผู้แต่งหนังสือ: Harding, Mariann M.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323880435
เลขเรียก:
 • NLM - WY162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Leadership roles and management functions in nursing : theory and application 0/1
หนังสือมาใหม่

Leadership roles and management functions in nursing : theory and application

ผู้แต่งหนังสือ: Marquis, Bessie L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 978149636140, 9781496349798
เลขเรียก:
 • NLM - WY105 M357L
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Lab manual for Health assessment in nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Lab manual for Health assessment in nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Weber, Janet
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451195293
เลขเรียก:
 • NLM - WY49 W373L
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Introductory mental health nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Introductory mental health nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Womble, Donna M.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451147148
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Introductory medical-surgical nursing 0/2
หนังสือมาใหม่

Introductory medical-surgical nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Timby, Barbara Kuhn
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451177329
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Introductory Maternity & Pediatric Nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Introductory Maternity & Pediatric Nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Hatfield, Nancy T.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 97814451147025
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Introduction to nursing research : incorporating evidence-based practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Introduction to nursing research : incorporating evidence-based practice

ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284149791
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Introduction to Nursing Informatics 0/1
หนังสือมาใหม่

Introduction to Nursing Informatics

ผู้แต่งหนังสือ: Hussey, Pamela., Editors
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9783030587420
เลขเรียก:
 • NLM - WY26.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Introduction to maternity and pediatric nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Introduction to maternity and pediatric nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Leifer, Gloria
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323483971
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Interactive workbook virtual clinical excursions for ignatavicius and workman : medical - surgical nursing : patient - centered collaborative care 0/1
หนังสือมาใหม่

Interactive workbook virtual clinical excursions for ignatavicius and workman : medical - surgical nursing : patient - centered collaborative care

ผู้แต่งหนังสือ: Ignatavicius, Donna D.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323358781
เลขเรียก:
 • NLM - WY161
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

Inpatient psychiatric nursing : clinical strategies, medical considerations, and practical interventions 0/1
หนังสือมาใหม่

Inpatient psychiatric nursing : clinical strategies, medical considerations, and practical interventions

ผู้แต่งหนังสือ: Sheehan, Judy L.,editors
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780826135438
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Hesi comprehensive review for The Nclex-Rn examination 0/1
หนังสือมาใหม่

Hesi comprehensive review for The Nclex-Rn examination

ผู้แต่งหนังสือ: Cuellar, Tina E., Editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323582452
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Health promotion throughout the life span 0/1
หนังสือมาใหม่

Health promotion throughout the life span

ผู้แต่งหนังสือ: Edelman, carole lium
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323091411
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Health promotion and public health for nursing students 0/1
หนังสือมาใหม่

Health promotion and public health for nursing students

ผู้แต่งหนังสือ: Evans, Daryl
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781473977853
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Health promotion and health education in nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Health promotion and health education in nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Cross, Ruth
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781529752953
เลขเรียก:
 • NLM - WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

Health assessment made incredibly visual 1/1
หนังสือมาใหม่

Health assessment made incredibly visual

ผู้แต่งหนังสือ: Willis, Laura M., editor.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496325143
เลขเรียก:
 • NLM - WY49
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Health assessment in nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Health assessment in nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Weber, Janet R.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496345875
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Health assessment for nursing practice 0/
หนังสือมาใหม่

Health assessment for nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Wilson, Susan Fickertt
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323053228
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4 W753h
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

Handbook of Nursing Diagnosis 1/2
หนังสือมาใหม่

Handbook of Nursing Diagnosis

ผู้แต่งหนังสือ: Carpenito, Lynda Juall
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496353696
เลขเรียก:
 • NLM - WY86
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Handbook of nursing diagnosis 0/1
หนังสือมาใหม่

Handbook of nursing diagnosis

ผู้แต่งหนังสือ: Carpenito, Lynda Juall
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284197976
เลขเรียก:
 • NLM - WY49
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Hand book of medical surgical nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Hand book of medical surgical nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Basavanthappa , BT
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9789351525837
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): -1

Hand book of medical surgical nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Hand book of medical surgical nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Basavanthappa, BT
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9789351525837
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Gerontological Nursing competencies for care 1/2
หนังสือมาใหม่

Gerontological Nursing competencies for care

ผู้แต่งหนังสือ: Mauk, Kristen L., editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780763755805
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

Gerontological nursing : competencies for care 0/1
หนังสือมาใหม่

Gerontological nursing : competencies for care

ผู้แต่งหนังสือ: Mauk, Kristen L., editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284233360
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Gerontological nursing : competencies for care 0/1
หนังสือมาใหม่

Gerontological nursing : competencies for care

ผู้แต่งหนังสือ: Mauk, Kristen L., editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284104479
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Gerontological Nursing 1/2
หนังสือมาใหม่

Gerontological Nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Eliopoulos, Charlotte
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780060000387
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Gerontological nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Gerontological nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Eliopoulos, Charlotte
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451172775
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Gerontological nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Gerontological nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Eliopoulos, Charlotte
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451172775
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014


สาขาวิชา

  206
  141
  103
  176
  146
  154


ล้างค่า