แสดง:

เรียงตาม:

Introductory medical-surgical nursing 0/2
หนังสือมาใหม่

Introductory medical-surgical nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Timby, Barbara Kuhn
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451177329
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Introductory Maternity & Pediatric Nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Introductory Maternity & Pediatric Nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Hatfield, Nancy T.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 97814451147025
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Introduction to nursing research : incorporating evidence-based practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Introduction to nursing research : incorporating evidence-based practice

ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284149791
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Introduction to Nursing Informatics 1/1
หนังสือมาใหม่

Introduction to Nursing Informatics

ผู้แต่งหนังสือ: Hussey, Pamela., Editors
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9783030587420
เลขเรียก:
 • NLM - WY26.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Introduction to maternity and pediatric nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Introduction to maternity and pediatric nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Leifer, Gloria
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323483971
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Interactive workbook virtual clinical excursions for ignatavicius and workman : medical - surgical nursing : patient - centered collaborative care 0/1
หนังสือมาใหม่

Interactive workbook virtual clinical excursions for ignatavicius and workman : medical - surgical nursing : patient - centered collaborative care

ผู้แต่งหนังสือ: Ignatavicius, Donna D.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323358781
เลขเรียก:
 • NLM - WY161
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

Inpatient psychiatric nursing : clinical strategies, medical considerations, and practical interventions 0/1
หนังสือมาใหม่

Inpatient psychiatric nursing : clinical strategies, medical considerations, and practical interventions

ผู้แต่งหนังสือ: Sheehan, Judy L.,editors
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780826135438
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Hesi comprehensive review for The Nclex-Rn examination 0/1
หนังสือมาใหม่

Hesi comprehensive review for The Nclex-Rn examination

ผู้แต่งหนังสือ: Cuellar, Tina E., Editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323582452
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Health promotion throughout the life span 0/1
หนังสือมาใหม่

Health promotion throughout the life span

ผู้แต่งหนังสือ: Edelman, carole lium
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323091411
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Health promotion and public health for nursing students 0/1
หนังสือมาใหม่

Health promotion and public health for nursing students

ผู้แต่งหนังสือ: Evans, Daryl
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781473977853
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Health assessment made incredibly visual 1/1
หนังสือมาใหม่

Health assessment made incredibly visual

ผู้แต่งหนังสือ: Willis, Laura M., editor.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496325143
เลขเรียก:
 • NLM - WY49
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Health assessment in nursing 1/1
หนังสือมาใหม่

Health assessment in nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Weber, Janet R.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496345875
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Health assessment for nursing practice 0/
หนังสือมาใหม่

Health assessment for nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Wilson, Susan Fickertt
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323053228
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4 W753h
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

Handbook of Nursing Diagnosis 1/2
หนังสือมาใหม่

Handbook of Nursing Diagnosis

ผู้แต่งหนังสือ: Carpenito, Lynda Juall
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496353696
เลขเรียก:
 • NLM - WY86
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Hand book of medical surgical nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Hand book of medical surgical nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Basavanthappa , BT
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9789351525837
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): -1

Hand book of medical surgical nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Hand book of medical surgical nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Basavanthappa, BT
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9789351525837
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Gerontological Nursing competencies for care 1/2
หนังสือมาใหม่

Gerontological Nursing competencies for care

ผู้แต่งหนังสือ: Mauk, Kristen L., editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780763755805
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

Gerontological nursing : competencies for care 0/1
หนังสือมาใหม่

Gerontological nursing : competencies for care

ผู้แต่งหนังสือ: Mauk, Kristen L., editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284233360
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Gerontological nursing : competencies for care 0/1
หนังสือมาใหม่

Gerontological nursing : competencies for care

ผู้แต่งหนังสือ: Mauk, Kristen L., editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284104479
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Gerontological Nursing 1/2
หนังสือมาใหม่

Gerontological Nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Eliopoulos, Charlotte
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780060000387
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Gerontological nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Gerontological nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Eliopoulos, Charlotte
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451172775
เลขเรียก:
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Gerontological nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Gerontological nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Eliopoulos, Charlotte
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451172775
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Gerontologic nursing 1/1
หนังสือมาใหม่

Gerontologic nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Meiner, Sue E.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323498111
เลขเรียก:
 • NLM - WY152 M514G
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Fundamentals Success: A Q&A Review Applying Critical Thinking to Test Taking 0/1
หนังสือมาใหม่

Fundamentals Success: A Q&A Review Applying Critical Thinking to Test Taking

ผู้แต่งหนังสือ: Nugent, Patricia M.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780803627796
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

Fundamentals of Nursing Volume 2 0/1
หนังสือมาใหม่

Fundamentals of Nursing Volume 2

ผู้แต่งหนังสือ: Wilkinson, Judith M.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780803622654, 0803622651
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

Fundamentals of Nursing Volume 1 0/1
หนังสือมาใหม่

Fundamentals of Nursing Volume 1

ผู้แต่งหนังสือ: Wilkinson, Judith M.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780803622647, 0803622643
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

Fundamentals Of Nursing Procedure Checklists 0/1
หนังสือมาใหม่

Fundamentals Of Nursing Procedure Checklists

ผู้แต่งหนังสือ: Wilkinson, Judith M.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780803623569, 0803623569
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

Fundamentals of Nursing : the art science of person - centered nursing care 0/1
หนังสือมาใหม่

Fundamentals of Nursing : the art science of person - centered nursing care

ผู้แต่งหนังสือ: Taylor, Carol
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451193886
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Fundamentals of nursing : the art and science of person-centered care 0/1
หนังสือมาใหม่

Fundamentals of nursing : the art and science of person-centered care

ผู้แต่งหนังสือ: Taylor, Carol
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496362179
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Fundamentals of nursing : the art and science of person - centered care 0/1
หนังสือมาใหม่

Fundamentals of nursing : the art and science of person - centered care

ผู้แต่งหนังสือ: Taylor, Carol
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496391001
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019


สาขาวิชา

  194
  135
  96
  159
  142
  146


ล้างค่า