แสดง:

เรียงตาม:

Essentials of pediatric nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Essentials of pediatric nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Kyle, Terri
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975154455
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Polit, Denise F.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975141851
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Essentials of nursing practice 0/
หนังสือมาใหม่

Essentials of nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Catherine Delves-Yates
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781446273104
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.1 E78
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Essentials of nursing practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Essentials of nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Catherine Delves-Yates
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781446273104
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Essentials of Maternity, Newborn, and Women's Health Nursing 1/1
หนังสือมาใหม่

Essentials of Maternity, Newborn, and Women's Health Nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Ricci, Susan Scott
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451193992
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3 R491E
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Essentials for nursing practice 0/2
หนังสือมาใหม่

Essentials for nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Potter, Patricia A.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323112024
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Essential clinical skills for nurses : step by step 1/1
หนังสือมาใหม่

Essential clinical skills for nurses : step by step

ผู้แต่งหนังสือ: Delves-Yates, Catherine., editor.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781473913981
เลขเรียก:
 • NLM - WY49 E78
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Ebersole and Hess' gerontological nursing & healthy aging 1/1
หนังสือมาใหม่

Ebersole and Hess' gerontological nursing & healthy aging

ผู้แต่งหนังสือ: Touhy, Theris A.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323096065
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Ebersole & Hess' toward healthy aging : human needs & nursing response 1/1
หนังสือมาใหม่

Ebersole & Hess' toward healthy aging : human needs & nursing response

ผู้แต่งหนังสือ: Touhy, Theris A.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323749701
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Ebersole & Hess' toward healthy aging : human needs & nursing response 0/1
หนังสือมาใหม่

Ebersole & Hess' toward healthy aging : human needs & nursing response

ผู้แต่งหนังสือ: Touhy, Theris A.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323073165
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

deWit's medical-surgical nursing : concepts and practice 0/1
หนังสือมาใหม่

deWit's medical-surgical nursing : concepts and practice

ผู้แต่งหนังสือ: Stromberg, Holly K.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323749718
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

deWit's Fundamental Concepts and Skills for Nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

deWit's Fundamental Concepts and Skills for Nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Williams, Patricia
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323396219
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Developing clinical judgment for professional nursing and the next-generation NCLEX-RN examination 0/1
หนังสือมาใหม่

Developing clinical judgment for professional nursing and the next-generation NCLEX-RN examination

ผู้แต่งหนังสือ: Ignatavicius, Donna D.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323718585
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Delivering person-centred care in nursing 1/1
หนังสือมาใหม่

Delivering person-centred care in nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Price, Bob
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781526463340
เลขเรียก:
 • NLM - WY195
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Davis essential nursing content + practice questions : maternal - newborn 0/1
หนังสือมาใหม่

Davis essential nursing content + practice questions : maternal - newborn

ผู้แต่งหนังสือ: Whitworth, Sheila C.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780803644250
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Critical thinking, clinical reasoning, and clinical judgment : a practical approach 0/1
หนังสือมาใหม่

Critical thinking, clinical reasoning, and clinical judgment : a practical approach

ผู้แต่งหนังสือ: Alfaro-LeFevre, Rosalinda
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323581257
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Critical thinking, clinical reasoning, and clinical judgment : a practical approach 0/1
หนังสือมาใหม่

Critical thinking, clinical reasoning, and clinical judgment : a practical approach

ผู้แต่งหนังสือ: Alfaro-LeFevre, Rosalinda
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323358903
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Critical thinking & writing in nursing 1/2
หนังสือมาใหม่

Critical thinking & writing in nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Mooi Standing, Editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781529728811
เลขเรียก:
 • NLM - WY16
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Critical Care Nursing : A Holistic Approach 0/1
หนังสือมาใหม่

Critical Care Nursing : A Holistic Approach

ผู้แต่งหนังสือ: Morton, Patricia G.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496375162
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Core Curriculum for maternal - newborn nursing 0/1

Core Curriculum for maternal - newborn nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Baker, Brenda
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323672252
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

Conceptual nursing care planning 0/1
หนังสือมาใหม่

Conceptual nursing care planning

ผู้แต่งหนังสือ: Harding, Mariann M.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323760171
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Conceptual foundations : the bridge to professional nursing practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Conceptual foundations : the bridge to professional nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Friberg, Elizabeth E.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323551311
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Concept-based clinical nursing skills : fundamental to advanced 0/1
หนังสือมาใหม่

Concept-based clinical nursing skills : fundamental to advanced

ผู้แต่งหนังสือ: Stein, Loren Nell Melton
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323625579
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Comprehensive nursing care revised 0/1
หนังสือมาใหม่

Comprehensive nursing care revised

ผู้แต่งหนังสือ: Ramont, Robera Pavy Niedringhaus
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780132560269
เลขเรียก:
 • NLM - WY100 R175c
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

Community/public health nursing : promoting the health of populations 0/2
หนังสือมาใหม่

Community/public health nursing : promoting the health of populations

ผู้แต่งหนังสือ: Nies, Mary A.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323188197
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Community/Public health nursing : promoting the health of populations 0/1

Community/Public health nursing : promoting the health of populations

ผู้แต่งหนังสือ: Nies, Mary A.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323795319
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

Community health and wellness : primary health care in practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Community health and wellness : primary health care in practice

ผู้แต่งหนังสือ: McMurray, Anne
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780729541756
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Community as partner : theory and practice in nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Community as partner : theory and practice in nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Anderson, Elizabeth T.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496387134
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Community as partner : theory and practice in nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Community as partner : theory and practice in nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Anderson, Elizabeth T.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451190939
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Community and Public Health Nursing : Promoting the Public's Health 1/1
หนังสือมาใหม่

Community and Public Health Nursing : Promoting the Public's Health

ผู้แต่งหนังสือ: Rector, Cherie L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496374493
เลขเรียก:
 • NLM - WY108 R294C
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018


สาขาวิชา

  194
  135
  96
  159
  142
  146


ล้างค่า