แสดง:

เรียงตาม:

Family health care nursing : theory, practice, and research 1/1
หนังสือมาใหม่

Family health care nursing : theory, practice, and research

ผู้แต่งหนังสือ: Robinson, Melissa
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781719642965
เลขเรียก:
 • NLM - WY200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Evidence-based geriatric nursing protocols for best practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Evidence-based geriatric nursing protocols for best practice

ผู้แต่งหนังสือ: Marie, Boltz, editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780826188144
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Evidence - based practice in nursing & healthcare aguide to best practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Evidence - based practice in nursing & healthcare aguide to best practice

ผู้แต่งหนังสือ: Melnyk, Bernadette Mazurek
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781605477787
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.7 M527e
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

Evidence - based practice in nursing & Healthcare : a guide to best practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Evidence - based practice in nursing & Healthcare : a guide to best practice

ผู้แต่งหนังสือ: Melnyk, Bernadette Mazurek
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781469855738
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Evidence - based practice for nurses 0/1
หนังสือมาใหม่

Evidence - based practice for nurses

ผู้แต่งหนังสือ: Barker, Janet
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781446252291, 9781446252284
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

Essentials of psychiatric nursing 1/1
หนังสือมาใหม่

Essentials of psychiatric nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Boyd, Mary Ann
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975139810
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Essentials of perioperative nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Essentials of perioperative nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Goodman, Terri
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284079821
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Essentials of perioperative nursing 0/
หนังสือมาใหม่

Essentials of perioperative nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Goodman, Terri
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284079821
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2 G653E
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Essentials of pediatric nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Essentials of pediatric nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Kyle, Terri
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975154455
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Polit, Denise F.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975141851
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Essentials of nursing practice 0/
หนังสือมาใหม่

Essentials of nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Catherine Delves-Yates
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781446273104
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.1 E78
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Essentials of nursing practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Essentials of nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Catherine Delves-Yates
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781446273104
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Essentials of Maternity, Newborn, and Women's Health Nursing 1/1
หนังสือมาใหม่

Essentials of Maternity, Newborn, and Women's Health Nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Ricci, Susan Scott
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451193992
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3 R491E
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Essentials for nursing practice 0/2
หนังสือมาใหม่

Essentials for nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Potter, Patricia A.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323112024
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Essential clinical skills for nurses : step by step 1/1
หนังสือมาใหม่

Essential clinical skills for nurses : step by step

ผู้แต่งหนังสือ: Delves-Yates, Catherine., editor.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781473913981
เลขเรียก:
 • NLM - WY49 E78
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Ebersole and Hess' gerontological nursing & healthy aging 1/1
หนังสือมาใหม่

Ebersole and Hess' gerontological nursing & healthy aging

ผู้แต่งหนังสือ: Touhy, Theris A.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323096065
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Ebersole & Hess' toward healthy aging : human needs & nursing response 1/1
หนังสือมาใหม่

Ebersole & Hess' toward healthy aging : human needs & nursing response

ผู้แต่งหนังสือ: Touhy, Theris A.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323749701
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Ebersole & Hess' toward healthy aging : human needs & nursing response 0/1
หนังสือมาใหม่

Ebersole & Hess' toward healthy aging : human needs & nursing response

ผู้แต่งหนังสือ: Touhy, Theris A.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323073165
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

deWit's medical-surgical nursing : concepts and practice 0/1
หนังสือมาใหม่

deWit's medical-surgical nursing : concepts and practice

ผู้แต่งหนังสือ: Stromberg, Holly K.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323749718
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

deWit's Fundamental Concepts and Skills for Nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

deWit's Fundamental Concepts and Skills for Nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Williams, Patricia
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323396219
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Developing clinical judgment for professional nursing and the next-generation NCLEX-RN examination 0/1
หนังสือมาใหม่

Developing clinical judgment for professional nursing and the next-generation NCLEX-RN examination

ผู้แต่งหนังสือ: Ignatavicius, Donna D.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323718585
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Delivering person-centred care in nursing 1/1
หนังสือมาใหม่

Delivering person-centred care in nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Price, Bob
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781526463340
เลขเรียก:
 • NLM - WY195
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Davis essential nursing content + practice questions : maternal - newborn 0/1
หนังสือมาใหม่

Davis essential nursing content + practice questions : maternal - newborn

ผู้แต่งหนังสือ: Whitworth, Sheila C.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780803644250
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Critical thinking, clinical reasoning, and clinical judgment : a practical approach 0/1
หนังสือมาใหม่

Critical thinking, clinical reasoning, and clinical judgment : a practical approach

ผู้แต่งหนังสือ: Alfaro-LeFevre, Rosalinda
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323581257
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Critical thinking, clinical reasoning, and clinical judgment : a practical approach 0/1
หนังสือมาใหม่

Critical thinking, clinical reasoning, and clinical judgment : a practical approach

ผู้แต่งหนังสือ: Alfaro-LeFevre, Rosalinda
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323358903
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Critical thinking & writing in nursing 1/2
หนังสือมาใหม่

Critical thinking & writing in nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Mooi Standing, Editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781529728811
เลขเรียก:
 • NLM - WY16
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Critical care nursing : a holistic approach 0/1

Critical care nursing : a holistic approach

ผู้แต่งหนังสือ: Morton, Patricia G.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975174453
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

Critical Care Nursing : A Holistic Approach 0/1
หนังสือมาใหม่

Critical Care Nursing : A Holistic Approach

ผู้แต่งหนังสือ: Morton, Patricia G.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496375162
เลขเรียก:
 • NLM - WY154
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Core Curriculum for maternal - newborn nursing 0/1

Core Curriculum for maternal - newborn nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Baker, Brenda
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323672252
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2024

Conceptual nursing care planning 0/1
หนังสือมาใหม่

Conceptual nursing care planning

ผู้แต่งหนังสือ: Harding, Mariann M.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323760171
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า