แสดง:

เรียงตาม:

Community and public health nursing : promoting the public's health 1/1
หนังสือมาใหม่

Community and public health nursing : promoting the public's health

ผู้แต่งหนังสือ: Rector, Cherie
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975123048
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Community and public health nursing : evidence for practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Community and public health nursing : evidence for practice

ผู้แต่งหนังสือ: Harkness, Gail A.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496308887
เลขเรียก:
 • NLM - WY108 H254C
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

Community and public health nursing : evidence for practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Community and public health nursing : evidence for practice

ผู้แต่งหนังสือ: DeMarco, Rosanna F.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975118815
เลขเรียก:
 • NLM - WY108
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Community and public health education methods : a practical guide 0/1
หนังสือมาใหม่

Community and public health education methods : a practical guide

ผู้แต่งหนังสือ: Bensley, Robert J.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284142174
เลขเรียก:
 • NLM - WY106 B474C
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Community / public health nursing : promoting the health of populations 1/1
หนังสือมาใหม่

Community / public health nursing : promoting the health of populations

ผู้แต่งหนังสือ: Nies, Mary A.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323528948
เลขเรียก:
 • NLM - WY106 N665C
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

Clinical skills for nurses 0/1
หนังสือมาใหม่

Clinical skills for nurses

ผู้แต่งหนังสือ: Boyd, Claire
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781118448779
เลขเรียก:
 • NLM - WY49
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

Clinical simulations for nursing education : Learner Volume 0/1
หนังสือมาใหม่

Clinical simulations for nursing education : Learner Volume

ผู้แต่งหนังสือ: Gasper, Marcia L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780803621800
เลขเรียก:
 • NLM - WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

Clinical Nursing Skills: Pearson New International Edition 0/1
หนังสือมาใหม่

Clinical Nursing Skills: Pearson New International Edition

ผู้แต่งหนังสือ: Smith, Sandra F.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781292027777
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Clinical nursing skills basic to advanced skills 0/1
หนังสือมาใหม่

Clinical nursing skills basic to advanced skills

ผู้แต่งหนังสือ: Smith, Sandra F.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780135114735
เลขเรียก:
 • NLM - WY100 S659c
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

Clinical nursing skills & techniques 0/1
หนังสือมาใหม่

Clinical nursing skills & techniques

ผู้แต่งหนังสือ: Perry, Anne Griffin
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323083836
เลขเรียก:
 • NLM - WY49
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Clinical nursing skills & techniques 0/
หนังสือมาใหม่

Clinical nursing skills & techniques

ผู้แต่งหนังสือ: Perry, Anne Griffin
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323400695
เลขเรียก:
 • NLM - WY49
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Clinical nursing skills & techniques 0/1
หนังสือมาใหม่

Clinical nursing skills & techniques

ผู้แต่งหนังสือ: Perry, Anne Griffin
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323400695
เลขเรียก:
 • NLM - WY49
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Clinical nursing procedures : the art of nursing practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Clinical nursing procedures : the art of nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Anamma Jacob, [editors]
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9789351525332
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Clinical Leadership in Nursing and Healthcare : Values into Action 0/1
หนังสือมาใหม่

Clinical Leadership in Nursing and Healthcare : Values into Action

ผู้แต่งหนังสือ: David Stanley., edited
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781119253761
เลขเรียก:
 • NLM - WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Clinical Handbook for Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Clinical Handbook for Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Hinkle, Janice L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496395917
เลขเรียก:
 • NLM - WY49
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Clinical companion to medical-surgical nursing assessment of clinical problems 0/2
หนังสือมาใหม่

Clinical companion to medical-surgical nursing assessment of clinical problems

ผู้แต่งหนังสือ: Dirksen , Shannon Ruff
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323066624
เลขเรียก:
 • NLM - WY49 D599c
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

Clinical companion to Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems 0/1
หนังสือมาใหม่

Clinical companion to Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems

ผู้แต่งหนังสือ: Dirksen, Shannon Ruff
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323091435
เลขเรียก:
 • NLM - WY49
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Case studies in public health nursing : online practice and application 1/1
หนังสือมาใหม่

Case studies in public health nursing : online practice and application

ผู้แต่งหนังสือ: Turner, Lisa., Edited
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323554688
เลขเรียก:
 • NLM - WY108
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Cancer nursing : principles and practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Cancer nursing : principles and practice

ผู้แต่งหนังสือ: Yarbro, Connie Henke
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284055979
เลขเรียก:
 • NLM - WY156
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Calculation skills for nurses 0/1
หนังสือมาใหม่

Calculation skills for nurses

ผู้แต่งหนังสือ: Boyd, Claire
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781118448892
เลขเรียก:
 • NLM - WY49
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

Burns and grove's the practice of nursing research : appraisal, synthesis, and generation of evidence 1/2
หนังสือมาใหม่

Burns and grove's the practice of nursing research : appraisal, synthesis, and generation of evidence

ผู้แต่งหนังสือ: Gray, Jennifer R.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323673174
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

Brunner & suddarth’s textbook of medical-surgical nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Brunner & suddarth’s textbook of medical-surgical nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Hinkle, Janice L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496355133
เลขเรียก:
 • NLM - WY162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing 1/1
หนังสือมาใหม่

Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Hinkle, Janice L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451130607
เลขเรียก:
 • NLM - WY162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Hinkle, Janice L.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781451146660
เลขเรียก:
 • NLM - WY162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

Bates' Nursing Guide to Physical Examination and History Taking 0/1
หนังสือมาใหม่

Bates' Nursing Guide to Physical Examination and History Taking

ผู้แต่งหนังสือ: Hogan-Quigley, Beth
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975171209
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Bates' nursing guide to physical examination and history taking 0/1
หนังสือมาใหม่

Bates' nursing guide to physical examination and history taking

ผู้แต่งหนังสือ: Hogan-Quigley, Beth
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781496308900
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Basic geriatric nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Basic geriatric nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Wold, Gloria
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323187749
เลขเรียก:
 • NLM - WY152 W721B
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

Basic geriatric nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Basic geriatric nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Williams, Patricia
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323554558
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

An integrative approach to treating babies and children : a multidisciplinary guide 0/1
หนังสือมาใหม่

An integrative approach to treating babies and children : a multidisciplinary guide

ผู้แต่งหนังสือ: John Wilks., edite
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781848192829
เลขเรียก:
 • NLM - WS105.5.M3 A532
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

Aging well : gerontological education for nurses and other health professionals 1/1
หนังสือมาใหม่

Aging well : gerontological education for nurses and other health professionals

ผู้แต่งหนังสือ: Wykle, May L., editor
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780763779375
เลขเรียก:
 • NLM - WY152 A267
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011


สาขาวิชา

  194
  135
  96
  159
  142
  146


ล้างค่า