ไชยาโมเดล : โมเดลเครือข่ายระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย เพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน จากระดับอำเภอสู่จังหวัด

 • สถานะ: (0/14) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164406834
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: QX525 จ277ช
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 1009771 - ยืมได้
2 1009772 - ยืมได้
3 1009773 - ยืมได้
4 1009774 - ยืมได้
5 1009775 - ยืมได้
6 1009776 - ยืมได้
7 1009777 - ยืมได้
8 1009778 - ยืมได้
9 1009779 - ยืมได้
10 1009780 - ยืมได้
11 1009781 - ยืมได้
12 1009782 - ยืมได้
13 1009783 - ยืมได้
14 1009784 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0