ไมโทคอนเดรียและผลของโปรตีนของไวรัสก่อมะเร็ง

 • สถานะ: (0/13) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164261525
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: QW166 ส86ม
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 1009847 - ยืมได้
2 1009848 - ยืมได้
3 1009849 - ยืมได้
4 1009850 - ยืมได้
5 1009851 - ยืมได้
6 1009852 - ยืมได้
7 1009853 - ยืมได้
8 1009854 - ยืมได้
9 1009855 - ยืมได้
10 1009856 - ยืมได้
11 1009857 - ยืมได้
12 1009858 - ยืมได้
13 1009859 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0