ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์

 • สถานะ: (1/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2553
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WQ20 จ237ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์ - - วิจัย
ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์

จิราพัชร์ ปัญญาดี

ผู้แต่งร่วม

 • สุปราณี โฆวัชรกุล
 • พูลทรัพย์ ลาภเจียม
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002317 - ยืมได้
2 3002318 - ยืมได้
3 3002319 - ยืมได้
4 3002320 - ยืมได้
5 3002321 1 เม.ย. 2021, 10:07 ระหว่างยืม ปลื้มจิต โชติกะ
 • ปีที่พิมพ์: 2010
 • จำนวนการยืม: 1