เอกสารการสอนชุดวิชา โภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน Community nutrition หน่วยที่ 8-15

 • สถานะ: (0/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789746107682
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 17
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: QU145 ส241อ
เอกสารการสอนชุดวิชา โภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน Community nutrition หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 1010097 - ยืมได้
2 1010098 - ยืมได้
3 1010099 - ยืมได้
4 1010100 - ยืมได้
5 1010101 - ยืมได้
6 1010102 - ยืมได้
7 1010103 - ยืมได้
8 1010104 - ยืมได้
9 1010105 - ยืมได้
10 1010106 - ยืมได้
11 1010107 - ยืมได้
12 1010108 - ยืมได้
13 1010109 - ยืมได้
14 1010110 - ยืมได้
15 1010111 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0