ไขรหัสตับอักเสบเรื้อรังและตับแข็ง ไขมันตับ ไวรัสตับอักเสบซี โรคตับในเด็ก

 • สถานะ: (0/30) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786167287553
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WI725 ป571ข
ไขรหัสตับอักเสบเรื้อรังและตับแข็ง ไขมันตับ ไวรัสตับอักเสบซี โรคตับในเด็ก

ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์, และคนอื่นๆ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 1010298 - ยืมได้
2 1010299 - ยืมได้
3 1010300 - ยืมได้
4 1010301 - ยืมได้
5 1010302 - ยืมได้
6 1010303 - ยืมได้
7 1010304 - ยืมได้
8 1010305 - ยืมได้
9 1010306 - ยืมได้
10 1010307 - ยืมได้
11 003630 - ยืมได้
12 003631 - ยืมได้
13 003632 - ยืมได้
14 003633 - ยืมได้
15 003634 - ยืมได้
16 003635 - ยืมได้
17 003636 - ยืมได้
18 003637 - ยืมได้
19 003638 - ยืมได้
20 003639 - ยืมได้
21 004646 - ยืมได้
22 004647 - ยืมได้
23 004648 - ยืมได้
24 004649 - ยืมได้
25 004650 - ยืมได้
26 004651 - ยืมได้
27 004652 - ยืมได้
28 004653 - ยืมได้
29 004654 - ยืมได้
30 004655 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0